Unieke werkwijze

Als trusted advisor zoeken wij de ‘echte’ drijfveren van de ondernemer en combineren dat met de oplossingen die wij zien.

Wij staan ondernemers, hun families en hun waardevolle bedrijven bij tijdens de volledige levenscyclus. Van groei tot consolidatie, van start-up tot exit, van herstructurering tot fusies of overnames. Van exit tot herinvestering. Van ondernemer tot investeerder.

Wij gaan verder dan een traditionele corporate finance adviseur. Wij staan naast de ondernemer, vóór, tijdens en ná de transactie. Voor de lange termijn. Als adviseur en eventueel als investeerder.

Waardecreatie

Groei versnellen, op eigen kracht verder groeien of een nieuw management aantrekken?

Vanuit inhoudelijke, operationele en bestuurlijke ervaring helpen we waarde te creëeren.

 

Fusies & Overnames

Een bedrijfsverkoop of overname is meer dan een goed voorbereide transactie. Het heeft veel impact.

Wij helpen ondernemers vóór, tijdens en ná de transactie de beoogde doelstellingen te behalen.

 

Ondernemend Vermogen

Van ondernemer naar investeerder is een grote verandering.

Wij adviseren startende investeerders, selecteren bedrijven met potentieel en investeren het ondernemend vermogen.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak